Stale staramy się być wyjątkową firmą. Centrum Edukacji i Finansów koncentruje się na dostrczaniu wysokiej jakości produktów i usług dla naszych klientów. Dodatkowo, nasze wysiłki wykraczają poza dostarczanie wyjątkowych produktów i usług tym, którzy ich potrzebują. Centrum Edukacji i Finansów prowadzi badania i bierze udział w wielu inicjatywach, aby stale rozwijać naszą branżę i pomagać społeczeństwu. Centrum Edukacji i Finansów wdraża strategię, aby przyspieczyć rozwój poprzez innowację i wzmacnianie możliwości współpracy i organizacji. Centrum Edukacji i Finansów stale poszukuje możliwości rozwoju technologii i produktów, które będą miały większy wpływ na bezpieczeństwo pracowników.

Od 2008 roku, firma działała pod nazwą Centrum Doradztwa i Obsługi Fnduszy Unijnych. Od 2013 roku funkcjonujemy pod nowym logo i nową nazwą, ale wciąż w niezmiennym składzie osobowym. W dalszym ciągu do Państwa dyspozycji pozostaje Radosław Żurek - właściciel. Zmiana nazwy w głównej mierze wiązała się ze zmianą rodzaju i rozszerzeniem prowadzonej działalności o nowe produkty i usługi, na które zgłaszali Państwo zapotrzebowanie.

Zapraszamy więc do nowej siedziby do skorzystania z naszych dotychczasowych oraz nowych produktów i usług.