Usługi i kwoty

Usługa

Kwota do pozyskania

 

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów ornych

Od 110 euro za ha

 

Premie dla młodych rolników

Bezzwrotna premia – 100 000 zł

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw – gospodarstwa niskotowarowe

Bezzwrotna premia – 60 000 zł

 

Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Pięciokrotność 120% dopłaty bezpośredniej przyznanej za ostatni rok

 

Modernizacja gospodarstw rolnych

Refundacja 50 % poniesionych kosztów

do 500 000 zł

 

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Bezzwrotna premia – 100 000 zł

 

Rozwój usług rolniczych

Refundacja 50 % poniesionych kosztów

do 500 000 zł

 

Zalesienia i tworzenie terenów zalesionych

Dopłata do 33 596 zł za ha

 

Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego

80 zł/ha – zboża 

130 zł/ha – rośliny strączkowe

400 zł/ha – ziemniaki

 

Dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bezzwrotna dotacja 20 000 zł

 

Dotacje na rozwój lub utworzenie działalności gospodarczej

Refundacja 50 % poniesionych kosztów

do 500 000 zł

 

Kredyty preferencyjne dla rolników, firmy i osób fizycznych

Kredyt do 1 000 000 zł

 

Biznesplany dla rolników, firm i osób fizycznych

 

Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym

Maksymalnie 100 000 euro dla grupy producentów

Szkolenia chemizacyjne dla rolników

Pomiar powierzchni pól metodą GPS

Programy komputerowe dla gospodarstw