Studia II stopnia - MAGISTER

 • Edukacja publiczna
  • edukacja publiczna z uprawnieniami pedagogicznymi
  • edukacja publiczna z pedagogiką wczesnoszkolną
  • edukacja publiczna z pedagogiką specjalną
  • edukacja publiczna z zarządzaiem w oświacie
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Ekonomia menadżerska
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Polityka opieki farmaceutycznej
 • Zarządzanie
  • zarządzanie w farmacji
  • zarządzanie w administracji
  • zarządzanie finansami
  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • zarządzanie personelem
  • zarządzanie w służbie zdrowia
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Dziennikarstwo
 • Polityka rekreacyjno zdrowotna i turystyczna w Polsce i UE
 • Polityka zdrowotna w Polsce i UE
 • Praca socjalna