Studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających tytuł LICENCJAT lub MAGISTER.

Studia takie nadają nowe kwalifikacje lub podwyższają już posiadane.

Proponujemy studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli i osób, które chcą pracować w oświacie (pedagogiczne) oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne z zakresu zarządzania, administracji i stosunków międzynarodowych.

Studia prowadzimy z zastosowaniem technik kształcenia na odległość, co pozwala z jednej strony obniżyć koszty czesnego, a z drugiej zaoszczędzić czas studenta.


Studia realizowane we współpracy z 

Nadbużańską Szkołą Wyższą

im. Marka J. Karpia

w Siemiatyczach


 

 • Administracja publiczna
 • Andragogika
 • Architektura krajobrazu
 • Arteterapia
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biologia w szkole
 • Chemia w szkole
 • Coaching i tutoring w edukacji
 • Doradztwo zawodowe
 • Dydaktyka języka obcego – język angielski
 • Dydaktyka języka obcego – język niemiecki
 • E-administracja
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Edukacja włączająca
 • Edukacja zdrowotna z promocja zdrowia
 • Etyka w szkole
 • Filozofia w szkole
 • Fizyka w szkole
 • Geografia w szkole
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
 • Historia w szkole
 • HR business partner
 • Informatyka z programowaniem w szkole
 • Język polski w szkole
 • Kontrola zarządcza
 • Logistyka
 • Logistyka w szkole
 • Logopedia
 • Matematyka w szkole
 • Mediacje i negocjacje
 • Muzyka w szkole
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Opieka farmaceutyczna
 • Pedagogika korekcyjna
 • Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
 • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika specjalna z edukacją włączającą
 • Pedagogika sztuki – plastyka
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Przedsiębiorczość w szkole
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Przyroda w szkole
 • Resocjalizacja
 • Rolnictwo
 • Samorząd terytorialny
 • Socjoterapia
 • Technika w szkole
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
 • Terapia rodzin
 • Terapia zajęciowa z arteterapią
 • Trener w organizacji
 • Trener w oświacie
 • Wczesne nauczanie języka obcego
 • Wczesne nauczanie języka obcego – język niemiecki
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie fizyczne w szkole
 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w oś›wiacie…
 • Zarządzenie bezpieczeń„stwem i higieną… pracy
 • Zielarstwo i fitoterapia