Aktualności

 Centrum Edukacji i Finansów na konferencji 10 lat Wspólnej Polityki Rolnej

W Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się konferencja  10 lat Wspólnej Polityki Rolnej. Organizatorem był krasnostawski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Otwierający obrady kierownik oddziału Andrzej Grabek witał serdecznie gości, wśród których znaleźli się m.in. senator RP Józef Zając, marszałek Sławomir Sosnowski, wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej. Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolnictwa Departamentu Doradztwa Ministerstwa Rolnictwa Agnieszka Miszczak-Płuciennik. Obecni byli wójtowie, burmistrz Krasnegostawu i dyrektorzy szkół rolniczych z terenu powiatu. Nie zabrakło prezesów OSM i RSP Zagroda, przedstawicieli firmy Centrum Edukacji i Finansów a także pracowników ośrodków doradztwa rolniczego oraz kierowników sąsiednich oddziałów ARiMR.

W bieżącym roku mija piętnaście lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Okres członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej to czas intensywnych przemian i dostosowań w wielu obszarach życia społeczno–gospodarczego. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało również ogromne znaczenie dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce – mówił Andrzej Grabek. W trakcie spotkania przedstawiono dane liczbowe mówiące m.in. o tym , że rolnicy z terenu naszego powiatu zawarli w tym czasie 772 umowy na łączną kwotę 94 661 930 zł. Natomiast w ramach płatności bezpośrednich beneficjentom z terenu naszego powiatu wypłacono łącznie kwotę 497 804 570 zł.

Te kwoty trafiły na teren powiatu i nie zostały przejedzone – mówił później marszałek Sławomir Sosnowski. One zostały zainwestowane i będą nadal procentowały. Z pewnością kupione maszyny i urządzenia będą przez wiele lat dobrze służyły rolnikom.

Starosta Janusz Szpak gratulował, tym, którzy już na początku odważyli się sięgnąć po dotacje. Dziś już wiemy, że tych pieniędzy nikt nie musi oddawać, ale wówczas trzeba było mieć odwagę. Ponadto starosta w swoim wystąpieniu podziękował, za bardzo dobrą pracę ARiMR, a przede wszystkim za dobrą współpracę wszystkich jednostek służących na co dzień rolnikom.

W trakcie konferencji wyróżniono znaczących rolników, prezesów OSM i RSP Zagroda oraz dyrektorów szkół rolniczych. Okolicznościową statuetkę otrzymał również starosta Janusz Szpak. Całą konferencję uatrakcyjniły występy kapeli z Gorzkowa oraz tancerzy z ZTL Jawor.