Ubezpieczenia

 Przykładowe wysokości składek za ubezpieczenie

OC motoroweru, motocykla 42 zł Warta
OC przyczepka lekka, przyczepa rolnicza 49 zł Generali
OC ciągnik rolniczy 59 zł HDI
OC samochód osobowy – do 1000 cm3 pojemności 211 zł Generali
1001 – 1500 cm3 pojemności 330 zł Link 4
1501 – 2000 cm3 pojemności 395 zł Inter Risk
2001 – 2500 cm3 pojemności 409 zł Goathar
powyżej 2500 cm3 pojemności 452 zł Allianz
Dom – do 100 m2, murowany 84 zł ERGO Hestia
Mienie w gospodarstwie rolnym – 10 000 zł 42 zł PZU
Ubezpieczenie upraw od przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania i gradobicia z dotacją budżetu państwa 14 zł / ha16 zł / ha ConcordiaPZU
Ubezpieczenie na życie 1 zł / dziennie Polisa Życie
OC ciągnik siodłowy 3 600 zł PZU
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 24 zł Link 4
OC gospodarstwa 2,5 zł / ha Inter Risk