Fundusze unijne i dopłaty

  • Restrukturyzacja małych gospodarstw– bezzwrotna dotacja w wysokości 60 000
  • Premie dla młodych rolników – bezzwrotna dotacja w wysokości 150 000                                     
  • Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskichbezzwrotna dotacja w wysokości 250 000
  • Modernizacja gospodarstw rolnych – refundacja do 60 % poniesionych wydatków
  • Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych
C E i F