Dopłaty i kwoty

Usługa Kwota do pozyskania
 Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów ornych Od 150 euro za ha
 Premie dla młodych rolników Bezzwrotna premia – 150 000 zł
 Restrukturyzacja małych gospodarstw – gospodarstwa niskotowarowe Bezzwrotna premia – 60 000 zł
 Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 120% dopłaty bezpośredniej przyznanej za ostatni rok
 Modernizacja gospodarstw rolnych

Refundacja 60 % poniesionych kosztów do 500 000 zł

 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Bezzwrotna premia – do 250 000 zł
 Rozwój usług rolniczych Refundacja 50 % poniesionych kosztów do 500 000 zł
 Zalesienia i tworzenie terenów zalesionych Dopłata do 33 596 zł za ha
 Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego 80 zł/ha – zboża  130 zł/ha – rośliny strączkowe400 zł/ha – ziemniaki
 Dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej Bezzwrotna dotacja 20 000 zł
 Dotacje na rozwój lub utworzenie działalności gospodarczej Refundacja 50 % poniesionych kosztów do 500 000 zł
 Kredyty preferencyjne dla rolników, firmy i osób fizycznych Kredyt do 1 000 000 zł
Biznesplany dla rolników, firm i osób fizycznych
 Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym Maksymalnie 100 000 euro dla grupy producentów
Szkolenia chemizacyjne dla rolników
Pomiar powierzchni pól metodą GPS
Programy komputerowe dla gospodarstw